पूर्व छात्र प्रशासन में

06-Jun-2017


प्रशासन में

 
क्र. छात्र का नाम विद्यालय
1 भैया रत्नेश शर्मा गोरखी
2 बहिन सौम्या जैन नदीद्वार
3 भैया मौसम शर्मा  इटावा रोड, भिण्ड
4 भैया विकास श्रीवास्तव  मेहगांव भिण्ड
5 भैया प्रशांत परमार  शिक्षानगर, मुरैना
6 भैया राजेन्द्र सिकरवार  शिक्षानगर, मुरैना
7 भैया भानुप्रताप  शिक्षानगर, मुरैना
8 भैया भूपेन्द्र परमार  शिक्षानगर, मुरैना
9 भैया दिलीप गुप्ता शिक्षानगर, मुरैना
10 भैया एन.बी.एस.राजपूत भरतगढ़, दतिया
11 बहिन नेहा गुप्ता  भरतगढ़, दतिया