शैक्षिक व्यवस्था

06-Jun-2017


नमूनारूप शिशुवाटिका

शैक्षिक व्यवस्था

 
12 शैक्षिक व्यवस्था
क्र. शैक्षिक व्यवस्था
1 चित्र पुस्तकालय
2 विज्ञान प्रयोगशाला
3 वस्तु संग्रहालय
4 कलाशाला
5 कार्यशाला
6 बगीचा
7 घर
8 क्रीडागन
9 चिडि़याघर
10 तरणताल
11 रंगमंच
12 प्रदर्शनी कक्ष